Chyba pri spúšťaní 12

  • DATACHO.sk
  • 11. 10. 2021

Občas pri sťahovaní tachografov môžete naraziť na chybovú hlášku: „Chyba pri spúšťaní 12“ alebo všeobecne „kód chyby 12“.

Čo znamená kód 12?

Tachograf pri vychystávaní dát pre čítačku tachografu prechádza dáta deň po dni a pri tom narazí na deň, ktorý neobsahuje žiadnu aktivitu (napríklad preto, že vozidlo bolo odpojené od bateriek alebo z iného neznámeho dôvodu).

Tachograf na túto chybu upozorní a zobrazí práve túto hlášku. Tú môžete odklepnúť tlačidlom OK na tachografe, hláška zmizne.

Chyba nemá vplyv na sťahovanie tachografu, ide iba o upozornenie a sťahovanie pokračuje ďalej.