Čo prinesú smart tachografy II. generácie?

  • DATACHO.sk
  • 10. 11. 2021

Najneskôr od 15. 06. 2019 musia byť všetky vozidlá vybavené smart tachografmi I. generácie (ide o to isté, ako sú inteligentné alebo chytré tachografy), čo tieto tachografy obsahujú za zmeny sme si uviedli v článku: Čo prinesú smart tachografy? Avšak týmto inovácia pri tachografoch nekončí, naopak. Je o tom zatiaľ málo známe, ale už sa chystajú smart tachografy II. generácie.

Čo zatiaľ vieme, že nové tachografy prinesú?

Prepínanie štátov po prejdení hranice

Digitálne tachografy sa prepínali ručne, keď ste zadali začiatok zmeny, koniec zmeny a po prejdení hranice ste zadali štát pri zastavení. Smart tachografy I. generácie potom toto vedeli samy ustrážiť a prepnúť na základe GPS polohy vozidla. II. generácia ide ďalej v tom smere, že polohu prepne pri prejdení hraníc. Na čo je to dobré? Štáty Európskej únie bojujú s kabotážou (= vnútroštátna preprava prevádzkovaná firmou z cudzieho štátu), tú využívajú východní dopravcovia v západných krajinách Európy, aby dosiahli menšie náklady. Kontrolóri tak ľahko zistia, ako dlho je vozidlo v ich štáte a či došlo k porušeniu pravidiel kabotáže.

Zadávanie nakládky a vykládky

  • pôjde manuálne zadať, či nakladáte alebo vykladáte, alebo zároveň na rovnakom mieste oboje,
  • zadáte najneskôr po dokončení danej operácie (naloženie/vyloženie),
  • do tachografu sa uloží čas a miesto nakládky/vykládky,
  • pôjde zvoliť, či veziete náklad alebo cestujúcich (pravdepodobne pri prvej kalibrácii vozidla sa zvolí typ „nákladu“ a potom už nebudete vyberať).

Diaľková kontrola

Prvá generácia smart tachografov umožňuje kontrolórom stiahnuť niektoré údaje z tachografu vozidla bez toho, aby dané vozidlo zastavovali. Cieľom je, aby kontrola bola efektívna a nezdržovali sa poctiví vodiči. Diaľková kontrola prebieha tak, že vozidlo musí daným úsekom prejsť, počas sekundy kontrolóri zistia, či vodič napríklad nejde bez karty (alebo nevložil kartu počas jazdy, alebo nebola nepovolená manipulácia s tachografom...) a podľa toho sa rozhodne, či vozidlo zastaví alebo nie. Funguje to teda podobne ako s kontrolou mýta.

Pri druhej generácii smart tachografov sa kontrolóri navyše dozvedia:

  • prekročenie týždenného času riadenia (56 hodín) a denného času riadenia (9 hodín a max. 2× týždenne 10 hodín),
  • čas riadenia bez prestávky (max. 4,5 hodiny),
  • čas riadenia v súčasnom a minulom týždni (max. 90 hodín počas 2 po sebe nasledujúcich týždňoch).

Kedy?

Druhá generácia príde v auguste 2023 pri novo registrovaných vozidlách. Najneskôr koncom roka 2025 potom budú musieť byť vybavené povinne týmto typom tachografu všetky vozidlá, vykonávajúce medzinárodnú prepravu (na vnútro sa zatiaľ táto povinnosť nevzťahuje).