Kedy ciachovať tachograf?

Tachograf, ktorý je vo vozidle, nemusí byť vždy overený. Pozorne si však naštudujte podmienky, pri ktorých je to umožnené. Pokiaľ váš tachograf nebol overený v prípade, keď byť musí, dopravca sa dopúšťa priestupku, keďže nezaistil riadne vedenie záznamov.Tachograf musí byť namontovaný vo vozidle, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 561/2006 alebo medzinárodná dohoda AETR. Tachografy nemusia mať ani tie vozidlá, na ktoré sa nariadenie vzťahuje len čiastočne. Všetky výnimky nájdete v článku 3 a 13 vo vyššie uvedenom nariadení. Kedy je potrebné mať overený tachograf? Problém mohol nastať pri kontrole STK. Technik totiž nemal jasne stanovené kontrolné...


Jazda na OUT?

Čo je to režim OUT? Režim OUT – „out of scope = mimo pôsobnosti“ nie je príliš využívaný, pretože vodiči, ani sami dopravcovia, často nevedia, ako ho správne používať. Najväčšie obavy majú z cestnej kontroly alebo chýbajúcej legislatívy.Jediným miestom, kde sa dá o možnosti využitia OUT režimu viac dozvedieť, je návod na obsluhu príslušného tachografu. Ide o pôsobnosť nariadenia (ES) 561/2006 o práci osádok v cestnej doprave a nariadenia (EHS) 3821/85 (165/2014) o záznamových zariadeniach v cestnej doprave. Význam tohto režimu začína tam, kde sa vyššie uvedené nariadenia neuplatnia. V praxi ide o prípady, keď vozidlo síce tachografom...


Aké doklady musia byť vo vozidle?

Každý vodič má povinnosť so sebou voziť vo vozidle isté doklady, ktoré musí predložiť na požiadanie napr. policajnej hliadke. Ak niektorý z týchto dokladov mať pri sebe nebude, môže byť sankcionovaný, či inak právne postihnutý.Nižšie sú vypísané dokumenty, ktoré každý vodič pri sebe mať musí a ďalej potom tie dokumenty, ktoré u seba musí mať za určitých podmienok. Ako posledné sú tu aj uvedené doklady, ktoré sú nutné pre autobusovú dopravu. Doklady, ktoré je nutné mať počas jazdy vo vozidle Vodičský preukaz •    Skupina A2, B a B + E, C1 a C1 + E –...


Nové Mýto – Ako registrovať vozidlo a kde vyzdvihnúť novú palubnú jednotku?

Všeobecné informácie V Českej republike bude od 1. decembra 2019 sprevádzkovaný nový satelitný mýtny systém. Bude potrebné si vyzdvihnúť novú palubnú jednotku, na ktorú je nutné zložiť kauciu vo výške 2 468 Kč. Tieto nové palubné jednotky budú musieť byť trvale elektricky napájané prostredníctvom palubnej zásuvky (12/24 V), alebo prostredníctvom trvalého napojenia do napájacej elektrickej sústavy daného vozidla.Množstvo a rozsah dokumentov potrebných na úspešnú registráciu do nového mýtneho systému sa oproti terajšiemu systému nijako nemení.   Dôležité dáta 30. novembra 2019 – Posledný deň funkčnosti existujúcich palubných jednotiek od spoločnosti KAPSCH. 1. december 2019 – Sprevádzkovanie nového...