Čítačka pre smart tachografy

  • DATACHO.sk
  • 21. 05. 2019

Od dnešného dňa je možné objednávať čítačky pre nové inteligentné tachografy. Aby to nebolo také jednoduché, tak tieto čítačky vyzerajú na chlp rovnako ako tie pre minulú generáciu tachografov. Rozdiel spoznáte podľa písmena S na štítku prístroja.

Nové čítačky sú aj spätne kompatibilné, takže nimi stiahnete ako nový smart tachograf, tak starší digitálny. Ak máte staršiu čítačku, ktorá nepodporuje inteligentné tachografy, tak by mali ísť z tachografov stiahnuť rovnaké informácie ako z digitálnych, len nepôjdu stiahnuť novo zaznamenané dáta (typu poloha vozidla, váha...). Dobrou správou ale je, že staršie čítačky pôjdu aktualizovať na nový tachograf, nebude tak potrebné kupovať nové zariadenie (pozri nižšie).

 

Čítačka pre smart tachografy

  • podporuje inteligentné tachografy (DTCO 4.0)
  • podporuje digitálne tachografy (DTCO 1.0 až 3.0)
  • úložisko zostáva rovnaké (pre 100 kamiónov po dobu 20 rokov)
  • kvalitatívne porovnateľná

Cena: 8 290 Kč bez DPH

 

Mám starší typ tejto čítačky, ako ju aktualizovať?

Pre starší typ čítačky sa predávajú tzv. aktualizačné karty. Táto karta sa zasunie do prístroja (rovnako ako pri sťahovaní kariet vodičov), čítačka sa sama aktualizuje a začne podporovať aj nové tachografy.

  • 1 karta na 1 čítačku
  • používateľsky prívetivý spôsob aktualizácie

Cena: 2 390 Kč bez DPH

 

Mám inú než túto čítačku, čo robiť?

Pokiaľ máte inú čítačku, obráťte sa na výrobcu. Avšak z nášho prehľadu vyplýva, že väčšina sa rozhodla prístroje neaktualizovať a nútiť dopravcu pre nákup nových zariadení. Ak sa Vám páči viac prístup podľa cena/výkon, skúste nás a naše zariadenia. Vždy sa snažíme dopravcom vychádzať v ústrety, hľadať najlepšie cesty a nehádzať polená pod nohy.