Čo prinesú inteligentné smart tachografy?

  • DATACHO.sk
  • 25. 03. 2019

Od 15. 6. 2019 nadobúda účinnosť nariadenie o tachografoch č. 165/2014, ktoré nariaďuje výrobcom nákladných vozidiel inštalovať do nich tzv. inteligentné smart tachografy. Nové tachografy (tiež označované ako digitálne tachografy druhej generácie) majú za cieľ zaistiť ľahšiu kontrolu a väčšie dodržiavanie bezpečnostných prestávok vodičov. Čo to konkrétne prinesie za zmeny si vysvetlíme nižšie.

Ľahšia kontrola vodičov

Pokiaľ kontrolný orgán chcel skontrolovať vodiča na dodržiavanie predpísanej doby jazdy a odpočinku, musel také vozidlo zastaviť a vykonať ručné stiahnutie dát, a potom jeho vyhodnotenie. Oboje bolo časovo náročné, a tak množstvo kontrol za deň bolo obmedzené. Nové tachografy preto riešia hlavne tento problém, a to spôsobom, kedy umožnia kontrolnému orgánu stiahnuť dáta z vozidla na diaľku, a to aj za jeho jazdy. Predstavme si situáciu:

Nákladné vozidlo ide po diaľnici, v ľavom pruhu ho míňa vozidlo kontrolného orgánu. Tí sa rozhodnú skontrolovať dané nákladné vozidlo. Namiesto zastavenia a ručnej kontroly, odošlú zo svojho vozidla signál do tachografu a ten im niektoré dáta vydá (typicky zoznam chýb, prekročenie hmotnosti). Na základe nich sa môžu rozhodnúť, či vozidlo zastavia a podrobia dôkladnejšej kontrole.

Monitorovanie vozidiel

Novo záznamové zariadenie bude monitorovať polohu vozidla, a to pri:

  • začiatku jazdy
  • konci jazdy
  • po 3 h jazdy

Nebudú tak odosielať dáta stále, ale len nárazovo. Daný systém totiž nebude slúžiť na kontrolu trasy vozidla dopravcom, ale iba na kontrolu prejdenej vzdialenosti kontrolným orgánom. Zároveň bude čas v tachografe synchronizovaný s časom zo satelitu. Túto funkčnosť zaistí integrovaný prijímač GNSS (Globálny navigačný satelitný systém, Galileo).

Nový (kompatibilný) typ kariet

Spolu s novými tachografmi nadobudnú účinnosť aj nové typy kariet. Okrem kariet dielne budú karty kompatibilné. To znamená:

  • nová karta vodiča bude kompatibilná so starým tachografom
  • nový tachograf bude kompatibilný so starou kartou

Pokiaľ k takým situáciám dôjde, potom len nebudú využité nové funkcie inteligentného tachografu a budú ukladať len informácie, ktoré sú doteraz ukladané (rýchlosť, čas, aktivity vodiča...). Pri konci platnosti karty vodiča už bude vydávaný nový typ. Avšak o kartu si pôjde požiadať aj s predstihom a vymeniť ju za starý typ.