Čo robiť, keď stratíte kartu vodiča?

  • DATACHO.sk
  • 28. 02. 2019

Nikto z nás nie je neomylný a každému sa to môže stať, či už z roztržitosti alebo nepozornosti. Čo robiť, keď stratíte kartu vodiča?

Pokiaľ sa vám stane táto nepríjemnosť, nezabudnite nahlásiť stratu do 7 kalendárnych dní na príslušnom úrade s rozšírenou pôsobnosťou (podľa bydliska). Následne vám úrad vydá do 5 pracovných dní kartu náhradnú.

Ak je to nevyhnutné (napríklad, ak došlo k strate v zahraničí), smie vodič riadiť vozidlo s digitálnym tachografom pri splnení týchto podmienok:

  • pred začatím jazdy vykoná výtlačok z vozidla, kde napíše svoje údaje (meno, číslo VP) a podpíše ho
  • zaznamená ručne čas odpočinku, inej práce alebo pohotovosti predchádzajúce jazde
  • po dokončení jazdy vykoná výtlačok činností zaznamenaných v tachografe, opäť napíše svoje údaje a podpíše ho

POZOR! To nemôžu použiť vodiči, ktorí:

  • nikdy nemali kartu vodiča do digitálneho tachografu
  • požiadali si o vydanie novej karty menej ako 15 dní pred koncom platnosti svojej starej karty

 

Čo sa deje po nahlásení straty?

Po nahlásení straty sa karta stáva neplatnou. Ak by ste kartu potom našli, nemôžete ju už použiť v digitálnom tachografe. Kartu si však ponechajte aj po vydaní novej a to pre prípad kontroly. Dôvodom je to, že karta sa uvedie v ISDT (informačný systém digitálnych tachografov) ako neplatná, do tohto systému majú prístup kontrolné zložky. Ak by ste ju predsa len použili, v prípade kontroly by vás čakala pokuta.

 

Ako to je s vydaním novej karty po konci platnosti tej starej?

Podobná situácia je s vydaním novej karty vodiča, keď tej starej končí platnosť. Nová karta je funkčná počnúc dňom prevzatia. Súčasne tým ale končí platnosť tej starej karty, ktorú si opäť ponechajte aspoň 28 dní po prevzatí tej novej pre prípad kontroly. Do tachografu ju ale už nikdy dať nesmiete.

V tejto situácii má ČR trochu zvláštne pravidlá, zatiaľ čo v ostatných štátoch EÚ nová karta je funkčná až dňom skončenia tej starej, v ČR je zlomovým dňom prevzatie.

Ďalšou zvláštnosťou ČR je to, že karty vodičov nefungujú posledný deň ich platnosti, dôvodom je to, že kartám končí platnosť už v 00:00 daného dňa, zatiaľ čo v ostatných štátoch je tomu až 23:59.