Karta podniku – kde a ako si ju vybaviť? Koľko stojí?

  • DATACHO.sk
  • 16. 12. 2019

Karta podniku, potrebuje ju každý dopravca, aby mohol sťahovať dáta z tachografov. Na čo presne slúži? Kde ju vybavíte? Koľko stojí a akú má platnosť? Ukladá sa na ňu niečo? Nielen na tieto otázky si odpovieme v tomto článku, prešli sme totiž celým procesom tak, aby sme mali informácie priamo z praxe.

Na čo slúži karta podniku?

Karta podniku slúži na autorizáciu (laicky odomknutie) tachografu, kde tachografu dáme vedieť, kto chce stiahnuť dáta. Ide o bezpečnostný mechanizmus, tak aby tachograf vždy vedel, kto si z neho sťahuje dáta.

Kde ju vybavím a čo k tomu budem potrebovať?

Kartu podniku vybavíte na rovnakom mieste ako kartu vodiča (teda na zbernom mieste).

Potrebovať k tomu budete:

  • úradne výpis z obchodného registra (=> vybavíte na Slovenskej pošte za poplatok 4 €, pozor výpis má platnosť 3 mesiace)
  • vyplniť žiadosť na kartu podniku
  • zaplatiť správny poplatok za vydanie karty 54 € s DPH (skôr 63 € s DPH)
  • pokiaľ žiadateľ nie je konateľom spoločnosti, potom aj úradne overenú plnú moc (súbor na stiahnutie nižšie)

Stiahnuť vzor žiadosti

Akú má platnosť, kedy ju dostanem a môžem mať viac kariet?

Karta má platnosť 5 rokov odo dňa, keď ste o ňu požiadali. Vybavenie karty trvá do 15 dní, avšak v našom prípade bola na úrade už po 4 dňoch, s tým, že úradníci odporúčali zavolať týždeň po žiadosti.

Počet kariet podniku nie je obmedzený, môžete ich mať tak viac a je na vás, koľko ich budete mať. Za každú kartu sa ale platí správny poplatok 63 €.

Ukladá sa na kartu podniku niečo? Musím ju sťahovať?

Na kartu podniku sa nezapisujú žiadne informácie. Z výroby tam sú zapísané informácie držiteľa karty. Z tohto dôvodu kartu podniku nemusíte sťahovať, stiahnuť síce pôjde, ale tým, že sú na nej statické údaje a iba o držiteľovi, tak je to zbytočné.

Kto môže byť držiteľom karty?

Držiteľom karty môže byť akákoľvek fyzická osoba podnikajúca alebo právnická osoba. Nemusí pritom mať koncesnú listinu, ani zapísaný odbor cestná doprava v živnostenskom/obchodnom registri.

Môžem stiahnuť dáta z cudzieho vozidla na svoju kartu podniku?

Áno, ale iba v prípade, keď tachograf je odomknutý, t. j. nie je zamknutý na daného prevádzkovateľa. Potom vyčítate všetky dáta. Pokiaľ tachograf bol v určitú dobu zamknutý na daného prevádzkovateľa, tak dáta z tohto obdobia na inú kartu nevyčítate a vyčítate iba dáta z doby, kedy bol tachograf odomknutý. V takom prípade všetky dáta vyčíta len ten, na ktorého kartu bol tachograf zamknutý a kontrolné orgány cez kontrolnú kartu.

Pokiaľ Vás zaujíma problematika viac, potom môžeme odporučiť články:

Typy kariet do tachografov: https://www.datacho.cz/blog/typy-karet-do-tachografu

Ako nakladať s podnikovou kartou https://www.datacho.cz/blog/pravidla-pro-uzivani-karty-podniku