Kedy overovať tachograf?

  • Datacho.cz
  • 23. 11. 2019

Tachograf, ktorý je vo vozidle, nemusí byť vždy overený. Pozorne si však naštudujte podmienky, pri ktorých je to umožnené. Pokiaľ váš tachograf nebol overený v prípade, keď byť musí, dopravca sa dopúšťa priestupku, keďže nezaistil riadne vedenie záznamov.

Tachograf musí byť namontovaný vo vozidle, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 561/2006 alebo medzinárodná dohoda AETR. Tachografy nemusia mať ani tie vozidlá, na ktoré sa nariadenie vzťahuje len čiastočne. Všetky výnimky nájdete v článku 3 a 13 vo vyššie uvedenom nariadení.

Kedy je potrebné mať overený tachograf?

Problém mohol nastať pri kontrole STK. Technik totiž nemal jasne stanovené kontrolné úkony. Mohli sme z nich vyčítať to, že sa kontrolujú iba povinne osadené tachografy, ale aj to, že akýkoľvek tachograf namontovaný vo vozidle musí plniť podmienky. Našťastie všetko bolo upravené vydanou Inštrukciou pre STK č. 3 (Vestník dopravy 2/2018) od ministerstva dopravy, ktorá hovorí, že:
Nepovinný tachograf neplniaci podmienky nariadenia o tachografoch, nehodnotí technik STK ako chybu.
Obdobný postup môžu vodiči čakať aj počas cestnej kontroly.

Ako často tachografy overovať?

Vyhláška č. 354/2002 nariaďuje:

Povinnosť tachografy pravidelne overovať v lehotách najneskôr 2 rokov, a to iba tachografy vo vozidlách, ktoré sú nimi povinne vybavené.

Ďalej je potrebné tachograf overiť, pokiaľ:

  • dôjde k zmene ŠPZ vozidla
  • dôjde k zmene skutočného obvodu pneumatík
  • dôjde k oprave alebo výmene tachografu
  • bude odchýlka referenčného UTC času tachografu väčšia ako 20 minút

Kde tachograf overiť?

Tachografy sa overujú v autorizovaných metrologických strediskách registrovaných ministerstvom.