Legislatíva v cestnej doprave

  • Datacho.cz
  • 11. 06. 2020

Legislatíva (nielen v doprave) je komplikovaná, veľa nariadení, v nich článkov a odsekov, novelizujúcich článkov. Jeden by sa v tom stratil.

V rámci Datacha sme si interne vytvorili prehľad väčšiny podstatných nariadení a smerníc, do ktorých nahliadame, keď je to potrebné. Prišlo nám však škoda si to nechať pre seba, chceme uľahčiť orientáciu aj vám, našim návštevníkom a zákazníkom Datacho.cz.


Prehľad legislatívy nájdete na stránke Legislatíva (odkaz vľavo dole na stránke), sú tam o. i. v plnom znení:

  • nariadenie 561/2006 (nariadenie, ktoré nahradilo pôvodné AETR)
  • nariadenie 165/2014 (nariadenie, ktoré nahradilo pôvodné 3821/85 – pôvodné nariadenie, ktoré definovalo AETR, tachografy a i.)
  • nariadenie 581/2010 (nariadenie, ktoré stanovuje max. intervaly na sťahovanie dát z kariet vodičov a tachografov)
  • nariadenie 403/2016 (nariadenie, ktoré hodnotí závažnosť jednotlivých priestupkov)
  • nariadenie 1054/2020 (tzv. balíček mobility; pridané august 2020)

a ďalšie užitočné dokumenty, ako napríklad potvrdenie o činnostiach.


 
561.cz a 165-2014.cz

Rozhodli sme sa zájsť ešte ďalej a spustili sme 2 malé stránky, na ktorých nájdete podľa nás tie najzásadnejšie 2 nariadenia online:

www.561.cz – obsahuje nariadenie č. 561/2006, ktoré opisuje bezpečnostné prestávky, časy odpočinku, časy riadenia a i. Podstatná časť nariadenia začína na strane 6, preto sa na webe zobrazia už na tejto strane.

www.165-2014.cz – obsahuje nariadenie č. 165/2014, ktoré nahrádza pôvodné nar. č. 3281/85 a definuje karty vodičov (výmenu, stratu, nefunkčnosť) a tachografy.