Nové Mýto – Ako registrovať vozidlo a kde vyzdvihnúť novú palubnú jednotku?

  • Datacho.cz
  • 13. 09. 2019

Všeobecné informácie

V Českej republike bude od 1. decembra 2019 sprevádzkovaný nový satelitný mýtny systém. Bude potrebné si vyzdvihnúť novú palubnú jednotku, na ktorú je nutné zložiť kauciu vo výške 2 468 Kč. Tieto nové palubné jednotky budú musieť byť trvale elektricky napájané prostredníctvom palubnej zásuvky (12/24 V), alebo prostredníctvom trvalého napojenia do napájacej elektrickej sústavy daného vozidla.

Množstvo a rozsah dokumentov potrebných na úspešnú registráciu do nového mýtneho systému sa oproti terajšiemu systému nijako nemení.

 

Dôležité dáta

30. novembra 2019 – Posledný deň funkčnosti existujúcich palubných jednotiek od spoločnosti KAPSCH.

1. december 2019 – Sprevádzkovanie nového satelitného systému v ČR.

Vozidlo, ktoré sa bude pohybovať na komunikácii na prelome medzi 30. novembrom a 1. decembrom bude potrebovať mať nainštalované obe palubné jednotky!

 

Predregistrácia do nového systému mýta

Predregistráciu do nového systému mýta bude možné uskutočniť od 23. septembra 2019 tu:


· 15 miest Hospodárskej komory Českej republiky (režim POST-PAY). Tu vám budú taktiež vydané nové palubné jednotky.

· U vydavateľov tankovacích kariet (režim POST-PAY)

· V distribučných miestach po celej Českej republike. Tie sa nachádzajú napr. na čerpacích staniciach. Tu vám bude taktiež vydaná aj palubná jednotka (režim PRE-PAY).
 

Počas predregistrácie budete môcť:

· Zaregistrovať sa do nového mýtneho systému

· Predplatiť si kredit na platenie vopred (PRE-PAY) a uzavrieť zmluvu pre následné platenie (POST-PAY).

· Zaplatiť kauciu vo výške 2 468 Kč a zároveň si vyzdvihnúť novú palubnú jednotku.

· Zakúpiť si montážnu súpravu, ktorou budete môcť trvalo zapojiť palubnú jednotku do napájacej elektrickej sústavy vozidla.
 

 

Môžete si tiež vytvoriť rezerváciu on-line a prísť si registráciu vybaviť vo vopred stanovenom termíne. Vďaka tomu sa vyhnete čakaniu. Registrujte sa čo najskôr, aby ste všetko nenechali na poslednú chvíľu a vyhli sa frontom.

Po 1. decembri 2019 bude stále možné vrátiť starú palubnú jednotku od spoločnosti KAPSCH. Vratnú kauciu a nespotrebovaný kredit dostanete späť. V prípade dlžnej sumy v starom mýtnom systéme ho môžete dodatočne zaplatiť.