Kedy overovať tachograf?

Tachograf, ktorý je vo vozidle, nemusí byť vždy overený. Pozorne si však naštudujte podmienky, pri ktorých je to umožnené. Pokiaľ váš tachograf nebol overený v prípade, keď byť musí, dopravca sa dopúšťa priestupku, keďže nezaistil riadne vedenie záznamov. Tachograf musí byť namontovaný vo vozidle, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 561/2006 alebo medzinárodná dohoda AETR. Tachografy nemusia mať ani tie vozidlá, na ktoré sa nariadenie vzťahuje len čiastočne. Všetky výnimky nájdete v článku 3 a 13 vo vyššie uvedenom nariadení. Kedy je potrebné mať overený tachograf? Problém mohol nastať pri kontrole STK. Technik totiž nemal jasne stanovené kontrolné úkony....


Jazda na OUT?

Čo je to režim OUT? Režim OUT – „out of scope = mimo pôsobnosti“ nie je príliš využívaný, pretože vodiči, ani sami dopravcovia, často nevedia, ako ho správne používať. Najväčšie obavy majú z cestnej kontroly alebo chýbajúcej legislatívy.Jediným miestom, kde sa dá o možnosti využitia OUT režimu viac dozvedieť, je návod na obsluhu príslušného tachografu. Ide o pôsobnosť nariadenia (ES) 561/2006 o práci osádok v cestnej doprave a nariadenia (EHS) 3821/85 (165/2014) o záznamových zariadeniach v cestnej doprave. Význam tohto režimu začína tam, kde sa vyššie uvedené nariadenia neuplatnia. V praxi ide o prípady, keď vozidlo síce tachografom...


Aké doklady musia byť vo vozidle?

Každý vodič má povinnosť so sebou voziť vo vozidle isté doklady, ktoré musí predložiť na požiadanie napr. policajnej hliadke. Ak niektorý z týchto dokladov mať pri sebe nebude, môže byť sankcionovaný, či inak právne postihnutý. Nižšie sú vypísané dokumenty, ktoré každý vodič pri sebe mať musí a ďalej potom tie dokumenty, ktoré u seba musí mať za určitých podmienok. Ako posledné sú tu aj uvedené doklady, ktoré sú nutné pre autobusovú dopravu. Doklady, ktoré je nutné mať počas jazdy vo vozidle Vodičský preukaz Občiansky preukaz Doklad o zdravotnej spôsobilosti Tento doklad je povinný mať pri sebe vodič starší ako 65...


Aký tachograf má byť vo vozidle

Aký tachograf má byť vo vozidle? Povinnosť mať tachograf v určitých vozidlách je tu už pekných pár rokov. Nie vždy však existovali inteligentné digitálne tachografy, aké sa používajú teraz. V dnešnej dobe existujú dva základné typy, a to tachograf analógový a digitálny. Analógový tachograf sa využíval do roku 2006. Potom sa začal používať tachograf digitálny. V roku 2012 ho vystriedal digitálny s IMS signálom. Od júna 2019 sú v prevádzke inteligentné digitálne tachografy. V jednotlivých obdobiach sa riadilo používanie jednotlivými nariadeniami. Tu je prehľad:  


Tachografy pre dodávky

Možno si myslíte, že povinnosť mať vo vozidle tachograf majú iba vodiči vo veľkých nákladných automobiloch. Avšak nie je to tak. Aj ľahké úžitkové vozidlá musia mať v niektorých prípadoch tachograf. Je dobré vedieť, kedy aj vy budete podliehať týmto právnym predpisom a nečeliť zbytočne sankciám. Kedy musíte mať tachograf? Všeobecne platí, že vozidlo nad 3,5 tony musí mať namontovaný a využívaný tachograf. Jeden z najrozšírenejších problémov nastáva v prípade pripojeného prívesu. Tu platí pravidlo, že hneď ako prekročí celková hmotnosť vozidla a prívesu 3,5 tony brutto, je nutné dodržiavať pravidlá týkajúce sa prívesov tachos a nechať si vo vozidle...