Kde kalibrovať tachograf?

Často sa stretávame s otázkou, kde kalibrovať, overovať alebo ciachovať tachograf (ide o jednu a tú istú činnosť). Rozhodli sme sa dať hlavy dohromady a urobiť miesto, kde nájdete všetky autorizované meracie strediská (v skratke AMS), ktoré sú oprávnené vykonávať kalibrácie tachografov.Vytvorili sme tak www.kalibrace-tachografu.cz, server, kde nájdete všetky AMS rozdelené prehľadne podľa krajov.Pri každom AMS nájdete mapu s bodom, kde majú prevádzkareň, kontakt na stredisko a oprávnenie, ktoré typy tachografov sú oprávnení robiť (či staré analógové – kolieskové; digitálne alebo inteligentné).Prípady, v ktorých je nutné kalibrovať tachograf sme uviedli v samostatnom článku: Kedy overovať tachograf?


Májové štátne sviatky a zákazy v Európe

Česká republika Dopravné obmedzenie platí pre nákladné automobily a jazdné súpravy s DMC nad 7,5 tony. Zákazy platia v nasledujúcich dátach: 1. mája od 13:00 do 22:00 2. mája od 13:00 do 22:00 8. mája (Deň oslobodenia) od 13:00 do 22:00 9. mája od 13:00 do 22:00 16. mája od 13:00 do 22:00 23. mája od 13:00 do 22:00 30. mája od 13:00 do 22:00 Francúzsko Zákaz prevádzky platí pre nákladné vozidlá a kombinácie vozidiel s DMC nad 7,5 tony, s výnimkou špeciálnych vozidiel a poľnohospodárskych vozidiel. Zákaz je platný k nasledujúcim dátam: 1. mája od 00:00...


Odkedy musia mať dodávky tachograf?

Balíček mobility (nariadenie č. 1054/2020), ktorý bol prijatý 15. 7. 2020, mení nariadenie č. 561/2006, kde do článku 2, ods. 1 vkladá nové písmeno:"aa) tovar v medzinárodnej doprave alebo v kabotáži vozidlami, ktorých maximálna prípustná hmotnosť vrátane návesu alebo prívesu prekračuje 2,5 tony, a to od 1. júla 2026, alebo".


Legislatíva v cestnej doprave

Legislatíva (nielen v doprave) je komplikovaná, veľa nariadení, v nich článkov a odsekov, novelizujúcich článkov. Jeden by sa v tom stratil.V rámci Datacha sme si interne vytvorili prehľad väčšiny podstatných nariadení a smerníc, do ktorých nahliadame, keď je to potrebné. Prišlo nám však škoda si to nechať pre seba, chceme uľahčiť orientáciu aj vám, našim návštevníkom a zákazníkom Datacho.cz. Prehľad legislatívy nájdete na stránke Legislatíva (odkaz vľavo dole na stránke), sú tam o. i. v plnom znení: nariadenie 561/2006 (nariadenie, ktoré nahradilo pôvodné AETR) nariadenie 165/2014 (nariadenie, ktoré nahradilo pôvodné 3821/85 – pôvodné nariadenie, ktoré definovalo AETR, tachografy...


Regióny Španielska v tachografe

Španielsko ako jediná krajina má v tachografoch jednu zvláštnosť, ktorú ostatné krajiny nemajú, a to rozdelenie na regióny. V iných krajinách stačí zadať názov krajiny, v prípade Španielska potom aj región. Aby sa vám regióny neplietli, vytvorili sme pre vás mapku, ktorú si môžete vytlačiť a voziť so sebou.