Nesťahujem tachografy, ale chcem to dať do poriadku. Čo musím urobiť?

Často sa stretávame s dopravcami, ktorí doteraz neriešili problematiku sťahovania a vyhodnocovania dát z tachografov a kariet vodičov. Ono, priznajme si – v doprave je toho mnoho na riešenie, a sťahovanie dát z tachografov (a kariet vodičov) je na prvý pohľad neznáma vec, takže to má človek tendenciu odložiť tzv. na inokedy a tak stále dokola. Ak za nami dopravca príde s tým, že by to rád mal v poriadku, tak mu všetko radi vysvetlíme. Jednotlivé kroky – čo potrebuje, kde si to zariadi, ako dlho to trvá, koľko to stojí... niekto si o tom ale radšej prečíta, v pokoji...


Čo prinesú inteligentné smart tachografy?

Od 15. 6. 2019 nadobúda účinnosť nariadenie o tachografoch č. 165/2014, ktoré nariaďuje výrobcom nákladných vozidiel inštalovať do nich tzv. inteligentné smart tachografy. Nové tachografy (tiež označované ako digitálne tachografy druhej generácie) majú za cieľ zaistiť ľahšiu kontrolu a väčšie dodržiavanie bezpečnostných prestávok vodičov. Čo to konkrétne prinesie za zmeny si vysvetlíme nižšie. Ľahšia kontrola vodičov Pokiaľ kontrolný orgán chcel skontrolovať vodiča na dodržiavanie predpísanej doby jazdy a odpočinku, musel také vozidlo zastaviť a vykonať ručné stiahnutie dát, a potom jeho vyhodnotenie. Oboje bolo časovo náročné, a tak množstvo kontrol za deň bolo obmedzené. Nové tachografy preto riešia hlavne tento...


Čo robiť, keď stratíte kartu vodiča?

Nikto z nás nie je neomylný a každému sa to môže stať, či už z roztržitosti alebo nepozornosti. Čo robiť, keď stratíte kartu vodiča? Pokiaľ sa vám stane táto nepríjemnosť, nezabudnite nahlásiť stratu do 7 kalendárnych dní na príslušnom úrade s rozšírenou pôsobnosťou (podľa bydliska). Následne vám úrad vydá do 5 pracovných dní kartu náhradnú. Ak je to nevyhnutné (napríklad, ak došlo k strate v zahraničí), smie vodič riadiť vozidlo s digitálnym tachografom pri splnení týchto podmienok: pred začatím jazdy vykoná výtlačok z vozidla, kde napíše svoje údaje (meno, číslo VP) a podpíše ho zaznamená ručne čas odpočinku, inej...


Typy kariet do tachografu

Do tachografu existujú 4 typy kariet, v dnešnom článku si rozoberieme jednotlivé z nich. Karta vodiča Ide o najbežnejšiu kartu, v dnešnej dobe digitálnych tachografov by ste len ťažko hľadali vodiča, ktorý ju nevlastní. Karta slúži na uchovávanie dát dodržiavania doby jazdy, bezpečnostných prestávok a doby odpočinku. Povinnosťou dopravcu je túto kartu sťahovať každých 28 dní. Platnosť karty je potom 5 rokov od dátumu vydania. Karta podniku Niekedy sa nazýva tiež karta vozidla, nie je však prepojená s konkrétnym vozidlom. Dopravcovi slúži pre všetky ním spravované vozidlá. Funkcia karty je odomknutie dát tachografu, k ich následnému stiahnutiu. Platnosť karty 5...


Ako stiahnuť digitálny tachograf?

V dnešnom článku si ukážeme ako stiahnuť digitálny tachograf.   Budete potrebovať: kartu podniku čítačku digitálneho tachografu   Ako na stiahnutie tachografu: 1) Zapnete zapaľovanie/naštartujete Rozsvietia sa kontrolky a tachograf. 2) Vložíte kartu podniku do slotu 1 (čipom hore) Chvíľu počkáte než sa karta načíta. Podniková karta slúži ako kľúč na vyčítanie dát, tachograf si pamätá kto kedy vyčítal (karta tak slúži na autorizáciu) a kontrolné orgány tieto údaje vidia. 3) Otvorte konektor tachografu a zapojte čítačku Pri tachografoch VDO (MAN, DAF, Volvo, Iveco) je prístup umiestnený medzi tlačidlami na vytiahnutie karty zo slotu 1...