Čítačka pre smart tachografy

Od dnešného dňa je možné objednávať čítačky pre nové inteligentné tachografy. Aby to nebolo také jednoduché, tak tieto čítačky vyzerajú na chlp rovnako ako tie pre minulú generáciu tachografov. Rozdiel spoznáte podľa písmena S na štítku prístroja. Nové čítačky sú aj spätne kompatibilné, takže nimi stiahnete ako nový smart tachograf, tak starší digitálny. Ak máte staršiu čítačku, ktorá nepodporuje inteligentné tachografy, tak by mali ísť z tachografov stiahnuť rovnaké informácie ako z digitálnych, len nepôjdu stiahnuť novo zaznamenané dáta (typu poloha vozidla, váha...). Dobrou správou ale je, že staršie čítačky pôjdu aktualizovať na nový tachograf, nebude tak potrebné kupovať...


Nesťahujem tachografy, ale chcem to dať do poriadku. Čo musím urobiť?

Často sa stretávame s dopravcami, ktorí doteraz neriešili problematiku sťahovania a vyhodnocovania dát z tachografov a kariet vodičov. Ono, priznajme si – v doprave je toho mnoho na riešenie, a sťahovanie dát z tachografov (a kariet vodičov) je na prvý pohľad neznáma vec, takže to má človek tendenciu odložiť tzv. na inokedy a tak stále dokola. Ak za nami dopravca príde s tým, že by to rád mal v poriadku, tak mu všetko radi vysvetlíme. Jednotlivé kroky – čo potrebuje, kde si to zariadi, ako dlho to trvá, koľko to stojí... niekto si o tom ale radšej prečíta, v pokoji...


Čo prinesú inteligentné smart tachografy?

Od 15. 6. 2019 nadobúda účinnosť nariadenie o tachografoch č. 165/2014, ktoré nariaďuje výrobcom nákladných vozidiel inštalovať do nich tzv. inteligentné smart tachografy. Nové tachografy (tiež označované ako digitálne tachografy druhej generácie) majú za cieľ zaistiť ľahšiu kontrolu a väčšie dodržiavanie bezpečnostných prestávok vodičov. Čo to konkrétne prinesie za zmeny si vysvetlíme nižšie. Ľahšia kontrola vodičov Pokiaľ kontrolný orgán chcel skontrolovať vodiča na dodržiavanie predpísanej doby jazdy a odpočinku, musel také vozidlo zastaviť a vykonať ručné stiahnutie dát, a potom jeho vyhodnotenie. Oboje bolo časovo náročné, a tak množstvo kontrol za deň bolo obmedzené. Nové tachografy preto riešia hlavne tento...


Čo robiť, keď stratíte kartu vodiča?

Nikto z nás nie je neomylný a každému sa to môže stať, či už z roztržitosti alebo nepozornosti. Čo robiť, keď stratíte kartu vodiča? Pokiaľ sa vám stane táto nepríjemnosť, nezabudnite nahlásiť stratu do 7 kalendárnych dní na príslušnom úrade s rozšírenou pôsobnosťou (podľa bydliska). Následne vám úrad vydá do 5 pracovných dní kartu náhradnú. Ak je to nevyhnutné (napríklad, ak došlo k strate v zahraničí), smie vodič riadiť vozidlo s digitálnym tachografom pri splnení týchto podmienok: pred začatím jazdy vykoná výtlačok z vozidla, kde napíše svoje údaje (meno, číslo VP) a podpíše ho zaznamená ručne čas odpočinku, inej...


Typy kariet do tachografu

Do tachografu existujú 4 typy kariet, v dnešnom článku si rozoberieme jednotlivé z nich. Karta vodiča Ide o najbežnejšiu kartu, v dnešnej dobe digitálnych tachografov by ste len ťažko hľadali vodiča, ktorý ju nevlastní. Karta slúži na uchovávanie dát dodržiavania doby jazdy, bezpečnostných prestávok a doby odpočinku. Povinnosťou dopravcu je túto kartu sťahovať každých 28 dní. Platnosť karty je potom 5 rokov od dátumu vydania. Karta podniku Niekedy sa nazýva tiež karta vozidla, nie je však prepojená s konkrétnym vozidlom. Dopravcovi slúži pre všetky ním spravované vozidlá. Funkcia karty je odomknutie dát tachografu, k ich následnému stiahnutiu. Platnosť karty 5...