Pravidlá pre používanie karty podniku

Dodržiavanie nariadenia aj správna starostlivosť Majiteľ, alebo ak chcete držiteľ karty podniku, má za kartu priamu zodpovednosť. To znamená, že ručí za jej správne fungovanie a používanie v podniku. Pri jej používaní zároveň musia byť dodržané všetky pravidlá a ďalšie povinnosti, ktoré zodpovedajú nariadeniu komisie (ES) č. 1360/2002. Okrem iného karta musí byť uchovávaná v správnom prostredí, a tak, aby nedochádzalo k jej tepelnému či mechanickému poškodeniu. Zároveň musí mať používateľ aj majiteľ karty jasný prehľad o všetkých dátach, ktoré sa na karte nachádzajú. Nesmie dôjsť k zneužitiu dát a dáta nesmú byť odovzdávané tretím osobám. Za akýkoľvek únik informácií...


Čítačka pre smart tachografy

Od dnešného dňa je možné objednávať čítačky pre nové inteligentné tachografy. Aby to nebolo také jednoduché, tak tieto čítačky vyzerajú na chlp rovnako ako tie pre minulú generáciu tachografov. Rozdiel spoznáte podľa písmena S na štítku prístroja. Nové čítačky sú aj spätne kompatibilné, takže nimi stiahnete ako nový smart tachograf, tak starší digitálny. Ak máte staršiu čítačku, ktorá nepodporuje inteligentné tachografy, tak by mali ísť z tachografov stiahnuť rovnaké informácie ako z digitálnych, len nepôjdu stiahnuť novo zaznamenané dáta (typu poloha vozidla, váha...). Dobrou správou ale je, že staršie čítačky pôjdu aktualizovať na nový tachograf, nebude tak potrebné kupovať...


Nesťahujem tachografy, ale chcem to dať do poriadku. Čo musím urobiť?

Často sa stretávame s dopravcami, ktorí doteraz neriešili problematiku sťahovania a vyhodnocovania dát z tachografov a kariet vodičov. Ono, priznajme si – v doprave je toho mnoho na riešenie, a sťahovanie dát z tachografov (a kariet vodičov) je na prvý pohľad neznáma vec, takže to má človek tendenciu odložiť tzv. na inokedy a tak stále dokola. Ak za nami dopravca príde s tým, že by to rád mal v poriadku, tak mu všetko radi vysvetlíme. Jednotlivé kroky – čo potrebuje, kde si to zariadi, ako dlho to trvá, koľko to stojí... niekto si o tom ale radšej prečíta, v pokoji...


Čo prinesú inteligentné smart tachografy?

Od 15. 6. 2019 nadobúda účinnosť nariadenie o tachografoch č. 165/2014, ktoré nariaďuje výrobcom nákladných vozidiel inštalovať do nich tzv. inteligentné smart tachografy. Nové tachografy (tiež označované ako digitálne tachografy druhej generácie) majú za cieľ zaistiť ľahšiu kontrolu a väčšie dodržiavanie bezpečnostných prestávok vodičov. Čo to konkrétne prinesie za zmeny si vysvetlíme nižšie. Ľahšia kontrola vodičov Pokiaľ kontrolný orgán chcel skontrolovať vodiča na dodržiavanie predpísanej doby jazdy a odpočinku, musel také vozidlo zastaviť a vykonať ručné stiahnutie dát, a potom jeho vyhodnotenie. Oboje bolo časovo náročné, a tak množstvo kontrol za deň bolo obmedzené. Nové tachografy preto riešia hlavne tento...


Čo robiť, keď stratíte kartu vodiča?

Nikto z nás nie je neomylný a každému sa to môže stať, či už z roztržitosti alebo nepozornosti. Čo robiť, keď stratíte kartu vodiča? Pokiaľ sa vám stane táto nepríjemnosť, nezabudnite nahlásiť stratu do 7 kalendárnych dní na príslušnom úrade s rozšírenou pôsobnosťou (podľa bydliska). Následne vám úrad vydá do 5 pracovných dní kartu náhradnú. Ak je to nevyhnutné (napríklad, ak došlo k strate v zahraničí), smie vodič riadiť vozidlo s digitálnym tachografom pri splnení týchto podmienok: pred začatím jazdy vykoná výtlačok z vozidla, kde napíše svoje údaje (meno, číslo VP) a podpíše ho zaznamená ručne čas odpočinku, inej...